Historie

Počátky turnaje spadají do roku 1995. Od té doby jej pořádáme každoročně, vždy na přelomu dubna a května.

Ačkoli naše kuželna v současnosti nepatří k nejmodernějším, jezdí si k nám zahrát hráči z blízkého i vzdáleného okolí. Tradičně se turnaje zúčastňují jičínské oddíly neregistrovaných, oddíl z Kvasin nebo hořický Šutrman. Ze vzdáleného okolí jsme několikrát přivítali hráče z Prahy, Ústí nad Labem i z Chebu.